Lyre Forening og bestyrelse

Foreningen Akademisk Orkester og Kor.

Foreningen har til formål at give medlemmerne lejlighed til at dyrke orkestersammenspil eller korsang, samt at give offentlige koncerter for at fremme kendskabet til og glæden ved det klassiske orkester- og korrepertoire. Foreningen kan opdeles i ensembler med forskelligt kunstnerisk sigte.

Bestyrelsen.

Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse bestående af formand, kasserer og yderligere 6 medlemmer.

Den nuværende bestyrelse består af


Akademisk Orkester og Kor, e-mail aok@kor.dk
Oprettet: 15-09-1995. Opdateret: 30-01-2019 af Werner Knudsen