Lyre Schubert og Es-dur messen

Franz Peter Schubert

Født 31.1.1797 i Wien, død af tyfus 19.11.1828 samme sted.

Schubert, der var korsanger som dreng, bevægede sig kun sjældent uden for sin fødeby. Han beklædte ikke på noget tidspunkt officielle musikalske embeder, og blev kun lidet anerkendt i sin levetid.

Schubert arbejdede meget hurtigt - en enkelt gang komponerede har 8 sange på én dag, og han nåede da også på trods af sin korte liv at komponere over 600 sange, der både tekstligt og musikalsk spændte vidt.

Schubert betragtes som grundlæggeren af den tyske lied, men har også skrevet stor musik inden for klaver- og kammermusik, symfonier og kirkemusik. Akademisk Kor opførte i 100 året for Schuberts fødsel hans Messe i Es-dur, og Akademisk Orkester opførte i 1993 og 1998 symfoni nr. 8, "Den ufuldendte".

Messe i Es-dur, D 950.

Schuberts Messe i Es-dur regnes for hans største og mest personlige kirkelige værk. Den er komponeret i hans dødsår - påbegyndt i juni 1828 - men blev først opført ca. et år efter hans død, uden stor succes. Først mange år senere fik messen - gennem Brahms og dirigenten Johann Herbeck - offentlig anerkendelse som det storværk, den er.

Es-dur messen er i meget høj grad et korværk. De 5 solistpartier er smukke, men spiller ikke nogen dominerende rolle i værket. Korsatserne er meget varierede, med store fugaer og en overflod af den melodiske kvalitet, som er så karakteristisk for al Schuberts musik..

Hvis man skulle udpege nogle højdepunkter i Es-dur messen, kunne det være Gloria med den jublende a cappella indsats, Sanctus med de tre traditionelle anråb, der på kun 7 takter passerer 4 forskellige tonearter (Es-dur, h-mol, g-mol og es-mol), og måske frem for alt Agnus Dei.

Denne sats er bygget op over et ostinato-tema, der umiskendeligt kan genfindes i den samtidige lied "Das Doppelgänger". Denne blev skrevet i august 1828, så det må formodes at Es-dur messen blev fuldendt i denne måned, kun tre måneder før Schuberts død.


Akademisk Orkester og Kor, e-mail aok@kor.dk
Oprettet: 27-01-1997. Opdateret: 27-02-2006 af Werner Knudsen