Lyre Bach - Messe i h-mol


Johannes Brahms (1833 - 1897)
Ein deutsches Requiem

Brahms I februar 1865 modtog Brahms meddelelsen om, at hans mor var død. Nogle få uger senere sendte han til Clara Schumann et "koralværk ... fra et slags tysk requiem", den originale version af det, der blev til 4. sats, "Wie lieblich sind deine Wohnungen". I slutningen af april var 1. og 2. sats også komponeret.

Brahms brugte til sit requiem nogle udkast, som han komponerede kort tid efter vennen Robert Schumanns død i 1847, men han udtalte aldrig selv at det var savnet af disse to kære personer der fik ham til at komponere værket. Han arbejdede på at fuldende partituret i Zürich og Baden-Baden i løbet af sommeren 1866. I foråret 1868 tilføjede han en ny sats, 5. sats i den endelige version af requiet, der allerede var blevet opført for første gang i Wien (december 1867) og Bremen (april 1868).
Omslaget af førsteudgaven

Brahms, der hele sit liv følte sig forpligtet af den musikalske tradition, komponerede formelt set noget ganske nyt med det tyske requiem. Han satte ikke fx den tyske oversættelse af den latinske dødsmesse i musik, men sammensatte selv teksten ud fra udvalgte vers fra Bibelen. Komponistens personlige tilgang til opgaven kan ses ud fra tekstvalget. I denne forstand er Ein deutsches Requiem i overensstemmelse med den tyske protestantiske kirkemusiktradition, eksemplificeret ved kantater, passioner og fx. Heinrich Schütz's Musikalisches Exeqien.

Også musikalske faktorer knytter det tyske requiem sammen med den store protestantiske kirkemusik fra det 17. og 18. århundrede, fx de monumentale fugaer eller de kontrapunktiske stemmebevægelser, der næsten uhørligt gemmer sig i de homofoniske strukturer. De kraftfulde orgelpunkt-passager peger tilbage mod Bach's musik.

Hele værket bindes sammen af det gennemgående tema i de udvalgte tekster, hvor budskabet i den første koralsats (trøst) nærmest er et sammendrag af hovedindholdet i de følgende satser: tålmodighed - håb - glæde - sorg - tillid - udfrielse.

Ein deutsches Requiem er blevet opført af Akademisk Kor adskillige gange, senest i november 1999.


Akademisk Orkester og Kor, e-mail aok@kor.dk
Oprettet: 29-09-1999. Sidst opdateret: 30-09-1999 af Werner Knudsen