Lyre Credo 2

Anmeldelse af Credo med Akademisk Orkester og Kor 2.4.2006 samt "Ordet" uropført i DR.

"BACH komponerede ikke sin musik til Guds ære, men til musikkens ære" sagde komponisten Ligeti nok så provokerende og vederkvægende. Da Akademisk Orkester og Kor i Helligåndskirken op til påske præsenterede trosbekendelsens Credo-satser hos Palestrina, Bach, Mozart, Schubert, Gounod og Pärt, kunne man kyndigt vejledt af Jens Østergaards præsentation finde frem til den mindst troende af disse Credo-komponister.

Det viste sig at være Franz Schubert - hans udødelige "Ave Maria" til trods. Schubert generede sig ikke for at forkorte i den latinske tekst til trosbekendelsen, og i frasen for soli om den ubesmittede undfangelse - "Et incarnatus est de Spiritu sancto ex Maria Virgine. Et homo factus est" - "Og han blev født ved den Helligånd af jomfru Maria, og han blev menneske" - ligger wienervalsens svingom allerede på lur. Det var Schuberts Es-Dur messe (1828), der var valgt. Tilsvarende kom Mozarts bud på en Credo-sats fra hans c-mol messe (1783), der er som et brudeslør til den elskede Constance, som selv sang den forjættende sopran-arie "Et incarnatus est" dengang i Salzburg.

Anderledes er det hos Bach, hvor koret i h-mol messen (1733-1749) synger samme frase både fjernt og umisteligt som gennem et røgslør, sfumato hedder det i malerkunsten, og hos Palestrina i hans Marcellus-messe (1567) toner den store hvidhed i stemmernes løft uden ledsagende instrumenter mod den ufravigelige himmel. I kontrast hertil blev den himmelråbende forlorenhed i Gounods Cecilie-messe (1855) slet og ret makaber, men den næsten forkullede Berlinermesse (2002) af Arvo Pärt sluttede koncerten af med manér.
Det var en pragtpræstation af dirigenten og korlederen Nenia Zenana, der tydeligvis selv havde trosbekendelsen på hjerte som et dybt udsagn gennem alle de vekslende epokers måde at blande inderlighed med ekstase på. En diamantsliberske stod på podiet. Af sangsolisterne var sopranen Marianne G. Nielsen dårende suveræn i Mozart-arien. Man måtte så savne musikhistoriens største hængsler til en Credo-sats, Beethovens malmfuldt drejende trefoldighedsråb i hans titaniske Missa Solemnis. Men det storværk venter forude som en af DR Radiokoncerterne med Herbert Blomstedt.

DA Sven-Erik Sandström her op til påske i Radiohusets koncertsal markerede sig på passions-terrænet med oratoriet "Ordet", der glider langs påskens handlinger, som de er besungne i Johann Sebastian Bachs Johannes- og Matthæuspassioner, var det med en nyplacering af det ekstatiske element. Hvor evangelisten hos Bach er den oprevne fortæller, mens koret er i roligere dønninger, vælger Sandström at lade evangelisten være tamt registrerende, mens koret agerer ganske konvulsivisk. Det er blevet pumpet op med blævertekster af det svenske akademimedlem Katharina Frostenson, og de bliver mere og mere vildtvoksende. Musikken strutter af lån fra alt fra Puccinis slebne sødme til Per Nørgårds afkridtede klange. Solisterne her ved uropførelsen spændte for kvindestemmernes vedkommende fra Anne Sofie von Otters mattegnede evangelist til Nina Stemmes og Susanne Resmarks klangfulde portrætter af Jomfru Maria og Maria fra Magdala. Jesus selv fik ikke mæle, men boede i evangelistens pertentlige redegørelser. Desto markantere blev så Pontius Pilatus i barytonen Johan Reuters urokkelighed, godt sekunderet af tenoren Michael Weinius som den vakkelvorne Petrus. Et usaligt påfund fra komponisten side var at give oratoriet en ekstra svulmen ved en vokalkvartet. Det trak på alle måder pinen ud.

Dirigenten Manfred Honeck ledede ellers elegant og loyalt de mange kræfter, DR Radiokoret og DR Radiosymfoniorkestret var blændende, men det var en sendrægtig vækkelse, der blev holdt over dåben. Selvfølgelig var vi i en anden verden, end da Per Nørgårds eventyrkantate "Lygtemændene tager til byen" i Andersen-året gjorde sit bedste for at illuminere en håndfuld kalenderrim af Suzanne Brøgger. Men da den fabelagtige verdenssopran Nina Stemme hos Sandström oplod sin røst som jomfru Maria, var musikken overhovedet ikke bæredygtig til en vokalist af den klasse. På den måde havde Anne Sofie von Otter det bedre med den minimalisme, som Sandström havde konfektioneret til hende. Men hendes stemme er farveløs og hendes udstråling prosaisk. At hun på Det kongelige Teater skal kreere drømmevæsenet Mélisande i Debussys "Pelléas og Mélisande" synes sært.

I sin bedste øjeblikke kan von Otter være majestætisk, men det var der ikke synderlig bud efter denne gang. At der i Sandströms usalige svæv af toner bunder en ægte religiøs inspiration skal nok passe, men til banebrydende musik bliver det ikke, skønt han lader hammerslagene fra Golgata larme op langt tidligere end korsfæstelsen finder sted. Erindrer man Bachs "Crucifixus"-stykke fra h-mol messen, hvor naglerne høres som et fjernt stakkato, ved man nok, hvem der er den rette religiøse korrespondent.

Weekendavisen, 12.04.2006
Peter Johannes Erichsen


Akademisk Orkester og Kor, e-mail aok@kor.dk
Oprettet: 13-04-2006. Opdateret: 07-06-2006 af Werner Knudsen