Lyre Vangede Kirke 1996


Kirke med ambition

Vangede kirke forrest med sit eget "96 Kirker"-program

AF EVA HVIDT

Det har vist ikke været lige let at være organist med forpligtigelse hele dette kulturbyår. De fleste har dog bare fornuftigt fortsat som de plejede og ladet sig inspirere og glæde af de mange tilbud. Måske vil nogle af de større initiativer, som "96 Kirker" har stået for, på længere sigt kunne danne nye normer for, hvad man kan bruge kirken til musikalsk og kulturel sammenhæng, f.eks. ved tværgående samarbejde mellem kirke, amt og kommuner.

Vangede kirke er dog en af de få, der har vovet at skille sig ud med sit eget kulturby-støttede program. Det skyldes bl.a. at denne kirke med sin helt specielle akitektur tegnet af Otto von Spreckelsen har særlig gode faciliteter og akustik for større arrangementer. Det har resulteret i seks koncerter fordelt over hele året. En såkaldt "Årstalskavalkade" med musik komponeret med 100 års mellemrum fra 1496 til i dag. Desuden afholdt kirken i sommer en fornem række orgelkoncerter med fransk musik og franske organister.

I onsdags stod årstallet på 1896, hvorfor programmet havde samlet sig om et meget ambitiøst valg bestående af Dvoraks Cellokoncert, Brahms "4 ernste Gesänge" og Carl Nielsens "Hymnus amoris". Akademisk Kor og Orkester, Konservatoriets Børnekor, dirigenten Morten Topp samt en række solister, havde med skiftende held samlet sig om udfordringen. Cellokoncerten af Dvorak kom dog til at stå ganske flot i konturen med Henrik Dam Thomsen som en ung og lovende solist. Han var trådt til i stedet for den oprindeligt annoncerede Morten Zeuthen og klarede opgaven med en klar og tydelig tone, mens orkestret havde sværere ved at holde kammertonen ren hele vejen igennem.

De 4 alvorlige sange af Brahms skulle barytonen Ulrich Ghisler nok have ventet lidt længere med at opføre, mens pianisten Henrik Bo Hansen skulle have fundet sig et rigtigt flygel i stedet for et opretstående klaver.

Smukkest var den rørende "Hymnus amoris", der med kor, orkester og solisterne Stefan Haugland og Christine Marstrand skildrede kærlighedens fire aldre i sin egen arkaiserede og dog romantisk følelsesladede musikalske form. Mest fremtrædende blev her Konservatoriets Børnekor med sin disciplinerede, klare sang og intonation.


Sopranen Christine Marstrand var solist i Hymnus Amoris i Vangede kirkes stort anlagte koncert i Kulturby-regi.

Kristeligt Dagblad 26.10.96 - Eva Hvidt