Lyre En akademisk juletradition

12. dec 2007 KLASSISK MUSIK: I mere end 60 år har Akademisk Kor og Orkester opført Händels ”Messias” op mod jul i Københavns Domkirke.
Cd-anmeldelse i Kristeligt Dagblad.

Akademisk Kor og Orkester har i mere end 60 år opført Händels "Messias" op mod jul.

Mikael Garnæs

Händel: Messias. Marianne G. Nielsen, Ulla Kudsk Jensen, Kristian Sørensen, John Lundgren, sang. Akademisk Kor og Orkester. Dirigent: Nenia Zenana. Classcd 747-48.

I mere end 60 år har Akademisk Kor og Orkester opført Händels ”Messias” op mod jul i Københavns Domkirke. Dirigenterne har skiftet, ligesom sangerne og musikerne, men konceptet har været det samme: et stort og entusiastisk amatørensemble, der synger og spiller af hjertens lyst, med en kvartet af professionelle sangsolister som prikken over i’et i Domkirkens noget svømmende akustik. Og publikum har trofast fyldt kirken, til hvad der om noget må betegnes som en juletradition. Fornemmelsen af live-koncert er også tydelig på denne ”Messias”-optagelse under ledelse af korets og orkestrets nuværende dirigent, Nenia Zenana.

Lyden er den karakteristiske overakustiske fra Domkirkens store rum. Solister og orkester står længst fremme i lydbilledet, mens koret lyder lidt fjernt, og publikum kan også høres indimellem.

Nenia Zenana har en klart individuel tolkning af værket, med stedvist hurtige og ind imellem ekstremt langsomme tempi, og ikke mindst i anden dels passionsberetning inspirerer hun sine korsangere til virkelig at leve med i teksten. Hvad kor og orkester måtte mangle af professionel polering, forsøger de med ikke ringe held at give i form af engagement.

Af de professionelle sangsolister lægger man især mærke til den smukt og inderligt syngende alt, Ulla Kudsk Jensen, og interessant var det også at stifte bekendtskab med tenoren, Kristian Sørensen, et nyt navn for mig.
Alle solopartierne er rigeligt forsynede med ganske stilrene forsiringer.


Akademisk Orkester og Kor, e-mail aok@kor.dk
Oprettet: 17-11-2008. Opdateret: 17-11-2008 af Werner Knudsen