Akademisk Orkester og Kor

Akademisk_Orkester_1895_small (23K)

Akademisk Orkester blev stiftet i 1899, og i 1935 dannedes Akademisk Kor. Der er således tale om et veletableret ensemble, hvor særligt koret har formået at føre traditionerneop i nutiden og udvikle sin egen fortolkning af musikken.

Akademisk Kor 2002

Akademisk Kor er et ambitiøst amatørkor med en lang tradition for opførelse af større korværker, særligt oratorieværker og messer, som opføres sammen med Akademisk Orkester. Akademisk Orkester og Kor opfører hver jul Händels Messias i Københavns Domkirke, en årlig tradition siden den første opførelse i 1946.

Akademisk Kor var oprindelig et ensemble af studerende, men består i dag af ca. 70 medlemmer med forskellig baggrund. Nenia Zenana har været
dirigent for kor og orkester siden sommeren 2000.

s-nz01 (17K)


Om hjemmesiden

Med sin start i 1995 er denne hjemmeside en af Danmarks ældste.

Menu-navigationen er en Javascript dhtml menu fra Twinhelix.

Akademisk Kor er medlem af Kor.dk Kor.dk_medlem

Statistik føres af  


Akademisk Orkester og Kor, e-mail aok@kor.dk
Oprettet: 16-08-1995. Opdateret: 31-08-2007 af Werner Knudsen