LyreMissa Solemnis


Missa Solemnis er en betegnelse, komponister undertiden anvender om messekompositioner af større format og med mere ophøjet stemning end "almindelige" messer.

Betegnelsen er nu især knyttet til Beethovens messe i D-dur, opus 123. Beethovens Missa Solemnis blev uropført i ufuldendt form i 1824 i Wien. Den første fuldstændige opførelse fandt sted den 29. 6. 1830 i Warnsdorf i Böhmen.

Akademisk Kor opførte Beethovens Missa Solemnis i foråret 1996, og opførte igen værket i Morten Topps afskedskoncert 1. april 2000.

Læs Morten Topps spændende artikler om Missa Solemnis:


Akademisk Orkester og Kor, e-mail aok@kor.dk
Oprettet: 30-12-1995. Opdateret: 03-04-2000 af Werner Knudsen