Lyre Johann Sebastian Bach

Biografi

Bach

Johann Sebastian Bach. Født 21.3.1685 i Eisenach, Tyskland, som barn af Johann Ambrosius Bach and Elisabeth Lémmerhirt. Død 28. juli 1750 i Leipzig. 

Johann Sebastian Bach tilhørte et musikerdynasti. Han fulgte uundgåeligt familietraditionen, men hævede sig højt over sine forgængere og samtidige, selv om han i sin egen tid ikke altid nød den respekt, han fortjente. Han tilbragte de første år af sin karriere først og fremmest som organist, senere ved hoffet hos en af de to regerende ærkehertuger af Weimar. I 1717 flyttede han til Köthen som hofkapelmester hos den unge fyrst Leopold, og i 1723 flyttede han for sidste gang, til Leipzig, hvor han blev ansat som kantor ved St. Thomas korskole, hvor han havde ansvaret for musikken i byens fem hovedkirker. l Leipzig blev han senere også ansat ved universitetets musikalske kollegium og var travlt beskæftiget med at indsamle og udgive en række af sine tidligere kompositioner. Selv om han i næsten et århundrede efter sin død var glemt, betragtes Bach nu som en af de største af alle komponister. Bach-Werke-Verzeichnis numre, forkortet til BWV, bruges nu næsten altid som reference-numre.

Kor- og vokalmusik

Bach skrev store mængder af kormusik, især i forbindelse med sin ansættelse i Leipzig, hvor han skrev komplette rækker af kantater til brug i kirkeåret, foruden de store messer og passioner efter Matthæus og Johannes evangelierne. Disse værker omfatter Messen i h-mol, BWV 232 (senest opført af Akademisk Kor i april 1999), Matthæuspassionen, BWV 244 (senest opført af Akademisk Kor i april 1995), Johannes-passionen, BWV 245, Juleoratoriet, BWV 248, og Påskeoratoriet, BWV 249, foruden den reviderede udgave af Magnificat, BWV 243 (senest opført af Akademisk Kor i oktober 2000). Kantaterne omfatter af de mere end 200, der er bevaret til i dag, blandt andre Herz und Mund und Tat und Leben, BWV 147 (hvor pianisten Dame Myra Hess fandt den koral, hun arrangerede for klaver under titlen Jesu, Joy of Man's Desiring og dermed gjorde denne kantate til den mest populære af dem alle), Ein feste Burg ist unser Gott, BWV 80, Ich habe genug, BWV 82, Jesu, meine Freude, BWV 358 (senest opført af Akademisk Kor i oktober 2000), Mein Herze schwimmt in Blut, BWV 199, Wachet auf, BWV 140 og Jauchzet Gott in allen Landen, BWV 51 for sopran, trompet, strygere og basso continuo. De mere konventionelle seks motetter omfatter en bemærkelsesværdig version af Salme 117, Lobet den Herrn, alle Heiden, BWV 230

De verdslige kantater omfatter den muntre Kaffekantate, BWV 211, en fars forsøg på at hindre sin datters afhængighed af den moderne drik, Bondekantaten, BWV 212, skrevet til ære for en nyudnævnt embedsmand, to Bryllupskantater, Weichet nur, BWV 202, og O holder Tag, BWV 210. Was mir behagt, ist nur die muntre Jagd, BWV 208, blev skrevet i 1713 for at fejre den jagtglade hertug Christian af Saxen-Weissenfels fødselsdag, og senere omarbejdet til August III, Saxens konges, navnedag i 1740'erne. Den italienske Non sa che sia dolore, BWV 209, er skrevet for at markere en kendt mands eller vens afrejse fra Leipzig.

For yderligere information anbefales Dave's J.S.Bach Page, på adressen http://www.jsbach.net/.


Akademisk Orkester og Kor, e-mail aok@kor.dk
Oprettet: 26-02-1999. Opdateret: 01-02-2006 af Werner Knudsen