Lyre Akademisk Orkester og Kor

AKADEMISK KOR, 60 ÅR 1995

En kortfattet historisk gennemgang

Af Mogens Detlif

Akademisk Orkester blev stiftet allerede i 1899, og blev fra 1931 dirigeret af Walter Meyer-Radon.

Efter at både Cæciliaforeningens og Musikforeningens kor var ophørt, opstod der et behov for et nyt stort koncertkor, og onsdag den 16. januar 1935 dannedes Akademisk Kor med Walter Meyer-Radon som dirigent. Der var fra starten 125 sangere i koret, men allerede ved første koncert nogle måneder senere var antallet 160.

Der blev prøvet i den såkaldte Wagner-sal i Palæ-lokalerne, Klerkegade 2, altså det nuværende Musikvidenskabeligt Institut, som i de senere år har fungeret som alternativt prøvested for koret. Efter et stykke tid flyttede koret til Øster Borgerdyd Skole.

Et højdepunkt fra de tidlige år var korets medvirken ved en opøørelse i 1942 af Beethovens 9. symfoni med Det Kongelige Kapel under ledelse af Thomas Jensen. Koncerten fandt sted i KB-hallen! Kai Flor skrev dagen efter i Berlingske Tidende: "Prægtigt lød Akademisk Kor". Som følge af den store tilhørerinteresse måtte koncerten gentages samme sted nogle dage senere.

Året efter opførteAkademisk Orkester og Kor i Odd FellowpalæetHaydns Skabelsen med bl.a. Aksel Schiøtz som solist. Koncerten blev dog afbrudt af luftalarm efter starten af sidste del.

Medlemstilgangen til koret var gennem årene stadig vokset, således at der lige efter besættelsen var ca. 200 sangere, altså knap dobbelt så mange som idag.

Den 6. marts 1946 sang koret for første gang Händels Messias ved en koncert i Københavns Domkirke. Solisterne var Edith Oldrup, Else Brems, Aksel Schiøtz og Einar Nørby. Der blev sunget på dansk. Lige siden har koret opført Messias i december måned (bortset fra en enkelt afstikker i 1951 til Bachs Juleoratorium), og det var først fra 1964, at den engelske tekst blev benyttet. Det er nok for disse julekoncerter, at koret er mest kendt, og det er blevet til nogle opførelser i tidens løb, ja præcist til 75 !

Foreningens 50 års jubilæum i 1949 markeredes ligesom korets 60 års jubilæum nu med en koncert i Domkirken med Bachs Matthæuspassion.

Ved Walter Meyer-Radons 25 års dirigentjubilæum i 1957 opførtes Elverskud, og koret var til lejligheden forstærket med Handelsstandens Kor, så der var på det tidspunkt nok ikke længere 200 sangere i Akademisk Kor. Der findes en grammofonoptagelse med uddrag af værket.

I 1962 flyttede koret til Frederiksberg Gymnasium (den nuværende Ny Hollændervejens Skole), men vi er fra 1994 begyndt at øve på Falkonergårdens Gymnasium.

I skarp konkurrence med ingen mindre end Wienerphilharmonikerne dirigeret af Herbert von Karajan, der den 3. april 1962 gav koncert i Falkonercentret, var der samme aften i Odd Fellowpalæet afskedskoncert for Walter Meyer-Radon, hvor Verdis Requiem blev opført til billetpriser fra 6 til 12 kr. mod Karajans 10 til 45 kr.!

Ny dirigent blev Ringoldas Kaufmanas, som i 1971 afløstes af Peter Petersen, som atter i 1974 efterfulgtes af Steen Lindholm.

Fra efteråret 1975 har vores dirigent været Morten Topp. Hans store fortjeneste har været, at koret under hans dygtige og inspirerende ledelse igen må siges at være blevet et godt oratoriekor.

Et højdepunkt i de senere år har været to opførelser i 1983 og 1985 af Haydns Skabelsen i Tivolis Koncertsal og i Odd Fellowpalæet. Begge gange var solisterne Inga Nielsen, Erland Hagegård og Robert Hale. I Information skrev Hansgeorg Lenz efter den første koncert: "At det er Akademisk Kor, der har præsenteret dem [d.v.s. Inga Nielsen og Robert Hale] er et initiativ, det har æren af i ordets fulde betydning."

I 1987 havde vi i Domkirken dansk førsteopførelse af Andrew Lloyd Webbers Requiem. Aldrig har der ved nogen af vore koncerter været så stor opmærksomhed fra musikanmelderne, som dog ikke kunne lide værket, men roste fremførelsen. Den første af de to koncerter blev transmitteret af radioen,

Korets repetitører har været Hans Meyer-Petersen, Gregers Gamborg, Inger Marie Thomsen og Ulla Kappel. Det vil føre for vidt at nævne alle medinstruktører, men den seneste har været Stefan Haugland.

Formænd for foreningen Akademisk Orkester og Kor har siden 1935 i nævnte rækkefølge været Leif Gamborg, Bjørn Gamborg, Hans Olsen, Ernst Philipson, Oscar Lenslev, Bente Didriksen og undertegnede.

Mogens Detlif.


Koret

Akademisk Orkester og Kor ved en Messias-koncert i Københavns Domkirke.


Akademisk Orkester og Kor, e-mail aok@kor.dk
Oprettet: 14-09-1995. Opdateret: 19-01-2000 af Werner Knudsen